شخصیت از روی میوه

سلام
یه تستی هست که ازروی میوه مورد علاقه میشه به اسرار و رموز شخصیت افراد پی برد ....شاید باور نکنین ولی من وقتی خصوصیاتی که برای میوه مورد علاقه ام گفته شده بود روخوندم شگفت زده شدم چون با شخصیت خودم مو نمیزد......
امااین تست یه محدودیت داره! .....شاید شما بگین میوه مورد علاقه من انبه هست .....خب من انبه ام کجا بود ؟!
باید ازسبد میوه زیر میوه ای رو که بیشتر بهش علاقه دارین رو انتخاب کنین :
سیب
اگر سیب میوه مورد علاقه شماست فردی افراطی هستید که از روی انگیزه آنی وبدون فکرقبلی کاری راانجام می دهید.رک گوهستید واز مسافرت لذت میبرید.میتوانیدخیلی خوب رهبری یک گروه را به عهده بگیرید وکارها را پیش ببرید.اشتیاق زیادی برای زندگی کردن دارید که این انگیزه شما از نظر اطرافیانتان بی همتاست
پرتقال
فردی صبور و پرطاقت هستید که اراده تان بسیار قوی است .دوست دارید کارها را به آهستگی ولی به طور جدی انجام دهید .خجالتی هستید ونزد اطرافیانتان قابل اعتمادید.شریک زندگی خود را با دقت وتمام احساس قلبی تان انتخاب می نمایید واز هر گونه مشاجره وناسازگاری اجتناب می کنید
هلو
رفتار دوستانه ای دارید.رک گووپر حرف هستید که به جذابیت شما می افزاید.رفتار ناشایست دیگران را خیلی سریع می بخشید وفراموش میکنید.برای رفاقت ارزش زیادی قائلید ورگه هایی از استقلال طلبی وبلند پروازی در شخصیت شما دیده می شود که باعث شده شخصی زرنگ وفعال جلوه کنید
گلابی
اگرتمام توجه تان را به کاری معطوف کنید می توانید آن را با موفقیت انجام دهید .گاهی در انجام کارهایتان بی ثبات ومتغیر هستیدومایلید که از نتایج سعی و تلاش خود خیلی سریع مطلع شوید.از شرکت در بحث های خوب و مفید لذت می برید.بی طاقت هستید و زود هیجان زده می شوید.با توجه به اینکه به به سرعت دوستی های خود را بر هم می زنید نگهداری رفقا برای شما چندان ساده به نظر نمی رسد
گیلاس
اگر گیلاس میوه مورد علاقه شماست زندگی همیشه برای تان شیرین نیست واغلب با فراز و نشیب های زندگی مواجه می شوید.به جای داشتن درآمد جزیی به شیوه ای برای دریافت مقدار زیادی پول فکر می کنید. ذهنی خلاق دارید وبه دنبال فعالیتهای خلاقانه هستید.خانه شما در حکم پناهگاهتان است وازهیچ چیز به اندازه اینکه در کنار فامیل های نزدیک وافراد مورد علاقه تان باشید ،لذت نمی برید
موز
فردی با محبت ،ملایم ،خونگرم ودلسوز هستید .اغلب اوقات از کمبود اعتماد به نفس رنج می برید و کمی احساس ترس در شمادیده می شود.برخی مواقع مردم از اخلاق خوب شما سوءاستفاده میکنند.شریک زندگی خودرا تحت هر شرایط روحی وجسمی می پرستید.
نارگیل
جدی ،متفکر واندیشمند هستید،اگر چه از روابط اجتماعی تان لذت می برید ولی در انتخاب شریک زندگی تان بسیار سخت گیر هستید.در کارهایتان سر سختی و سماجت داریدولی بی پروا نیستید.زیرکی ،تیز هوشی وگوش به زنگ بودن از دیگر خصوصیات شخصیتی شماست.باید مطمئن شوید که در هر زمینه،به ویژه از لحاظ شغلی در راس امور قرار دارید .شریک زندگی شما باید فردباهوشی باشد.
انگور سیاه
بطورکلی فردمودبی هستید وبه سرعت عصبانی می شوید ولی خیلی سریع به حالت اولیه باز می گردید.از زیبایی در هرنوع آن لذت می برید.فرد محبوبی هستید شماسرشت خونگرم وسخاوتمندی دارید.میل زیادی برای زندگی در شما موج می زند واز انجام هر کاری که می کنید لذت می برید
آناناس
به سرعت تصمیم می گیرید ودرانجام کارهای تان سریع و چابک هستید .تغییرات شغلی شمارا نمی ترساند که این موضوع یکی از برتری های شخصیت شماست.سعی دارید در روابط خودبا دیگران متکی به نفس،صادق ودرستکار باشید