بشر از زمان حضورش در زمین تا توانسته از حیوانات سوء استفاده کرده است!
گزارش زیبا گروه اینترنتی پارس کلوب در مورد برگزاری آئین هایی با محوریت حیوانات را می خوانیم:

1- مراسم تطهیر فیل ها در سیدنی استرالیا ( آئین بودایی)

2- آمرزش و تطهیر حیوانات در مراسم سن آنتون در مادرید اسپانیا . سن آنتون به باور اسپانیایی ها فرشته نگهبان حیوانات است3- مراسم ازدواج خر ها در حیدرآباد هند. به اعتقاد هندی ازدواج خر ها موجب خشنودی الهی باران می شود.
4- مراسم بزرگداشت مار ها در روز هفته ماه هفتم تقویم قمری در روستای نانپینگ جین

5- جشن پرواز کبوتر های سفید به مناسبت سالروز پایان جنگ جهانی دوم در ژاپن