تبلیغات در بوم و بر


بارگذاری ... آخرین ارسال ها
بارگذاری ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بارگذاری ...
بارگذاری ...
بارگذاری ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • بوم و بر
 • :)
  :-)
  :-)
 • :(
  :-(
  :-(
 • ;)
  ;-)
  ;-)
 • :d
  :D
  :D
 • :p
  :p
  :p
 • :-*
  :-*
  :-*
 • :x
  :x
  :x
 • =((
  =((
  =((
 • :-?
  :-?
  :-?
 • :))
  :-))
  :-))
 • x-(
  x-(
  x-(
 • :((
  :-((
  :-((
 • :-B
  :-B
  :-B
 • o:-)
  o:-)
  o:-)
 • :مخالف:
  :مخالف:
  :مخالف:
 • :">
  :">
  :">
 • :همکاری:
  :همکاری:
  :همکاری:
 • :موافق:
  :موافق:
  :موافق:
 • :قلب:
  :قلب:
  :قلب:
 • \:d/
  \:d/
  \:d/
 • :قلب شکسته:
  :قلب شکسته:
  :قلب شکسته:
 • >:/
  >:/
  >:/
 • :پیروزی:
  :پیروزی:
  :پیروزی:
 • ;))
  ;))
  ;))
 • [-x
  [-X
  [-X
 • :)>-
  :)>-
  :)>-
 • (~~)
  (~~)
  (~~)
 • ~o)
  ~o)
  ~o)
 • :-l
  :-L
  :-L
 • [-o<
  [-O<
  [-O<
 • $-)
  $-)
  $-)
 • :-"
  :-"
  :-"
 • b-(
  b-(
  b-(
 • (%)
  (%)
  (%)
 • :!!
  :!!
  :!!
 • x_x
  X_X
  X_X
 • :-q
  :-q
  :-q
 • %-(
  %-(
  %-(
 • :-??
  :-??
  :-??
 • 8->
  8->
  8->
 • :-t
  :-t
  :-t
 • :-bd
  :-bd
  :-bd
 • :-h
  :-h
  :-h
 • ~x(
  ~X(
  ~X(
 • :-c
  :-c
  :-c
 • ^#(^
  ^#(^
  ^#(^
 • :)]
  :)]
  :)]
 • (*)
  (*)
  (*)
 • :-j
  :-j
  :-j
 • ^:)^
  ^:)^
  ^:)^
 • :-@
  :-@
  :-@
 • \m/
  \m/
  \m/
 • b-)
  B-)
  B-)
 • :|
  :|
  :|
 • /:)
  /:)
  /:)
 • =))
  =))
  =))
 • =;
  =;
  =;
 • 8-|
  8-|
  8-|
 • I-)
  I-)
  I-)
 • l-)
  L-)
  L-)
 • :-&
  :-&
  :-&
 • >:)
  >:)
  >:)
 • #:-s
  #:-s
  #:-s
 • (:|
  (:|
  (:|
 • :o
  :-o
  :-o
 • 8-}
  8-}
  8-}
 • ;;)
  ;;)
  ;;)
 • >:D<
  >:D<
  >:D<
 • :-/
  :-/
  :-/
 • :->
  :->
  :->
 • :-s
  :-s
  :-s
 • :-$
  :-$
  :-$
 • [-(
  [-(
  [-(
 • %%-
  %%-
  %%-
 • @};-
  @};-
  @};-
 • ~:>
  ~:>
  ~:>
 • :-<
  :-<
  :-<
 • <:-P
  <:-P
  <:-P
 • <):)
  <):)
  <):)
 • >:p
  >:P
  >:P
 • :-w
  :-w
  :-w
 • #-o
  #-o
  #-o
 • =p~
  =P~
  =P~
 • =d>
  =D>
  =D>
 • :o)
  :o)
  :o)
 • :-ss
  :-ss
  :-ss
 • @-)
  @-)
  @-)
 • :^o
  :^O
  :^O
 • :ar!
  :ar!
  :ar!
 • *-:)
  *-:)
  *-:)
 • o=>
  o=>
  o=>
 • o-+
  o-+
  o-+
 • o->
  o->
  o->
 • :o3
  :o3
  :o3
 • **==
  **==
  **==
 • 8-x
  8-x
  8-x
 • =:)
  =:)
  =:)
 • :bz
  :bz
  :bz
 • >-)
  >-)
  >-)
 • [..]
  [..]
  [..]
 • :@)
  :@)
  :@)
 • 3:-o
  3:-O
  3:-O
 • :(|)
  :(|)
  :(|)